Od nového roku používáme novou adresu sídla sdružení: Velflíkova 4/1428, 160 75 Praha 6. Změnilo se i vedení sdružení a to následovně: předseda sdružení - Vojtěch Vančura, místopředseda - Vojta Duřt a hospodář - Josef Vokněr. Změny proběhly spíše po formální stránce a v rámci fungování našeho sdružení se nic podstatného nemění (do budoucna počítáme s některými dalšími úpravami našich stanov, ale jen v rámci zlepšení a zjednodušení fungování našich divadelních aktivit).

Rundtartschiere Gallas regimentu se změny nedotkly vůbec. Velení zůstává nezměněno, jen pro fakturační údaje prosím používejte novou adresu sídla našeho sdružení.