www.sentiment.cz
SocialTwist Tell-a-Friend

Bedny

Při tvorbě scény jsme narazili na zajímavý problém. Potřebovali jsme stupínek pro velmistra, praktikábl, postel ... jak to elegantně vyřešit zároveň s místem pro transport rekvizit ? Odpověď zní : dřevěné bedny o vhodných rozměrech. Take jsme dnes panem Produkčním strávili půl dne kreslením vhodných tvarů beden a propočtem materiálu:
Bedny
Jaké je nakonec řešení ? Transportní bedna Rudé armády vzor Serjoža. Má ideální tvary, doufejme ruskou pevnost a čtyři stojí totéž co materiál na jednu bednu námi vyráběnou. Akorát budou potřebovat nový (nezelený) lak.

Read more http://straze-straze.blogspot.com/2010/08/bedny.html

Twittie @DSentiment

Matthias Gallas regiment

MathisGallasRegiment
Kontaktní informace
DŠS Sentiment du fer, o. s.
IČ: 26 68 10 48
Účet: 25726369/0800
www.sentiment.cz
sídlo sdruženi:
Vojtěch Vančura
Velflíkova 4/1428, 160 75 Praha 6
e-mail: vasil@sentiment.cz
produkce divadla:
Advantage media, a.s.
Opletalova 57, 110 00 Praha 1
e-mail :produkce@sentiment.cz
© 2010 - DŠS Sentiment du fer, o.s.
all rights reserved

created and designed by Josef Vokněr