www.sentiment.cz
SocialTwist Tell-a-Friend

Einstein ?

Naše hra tak trochu prolíná Hamleta a obecnou teorii relativity. Někdo by se samozřejmě mohl zeptat jak nás proboha taková šílenost napadla. Inspiroval nás k tomu Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., resp. jeho přednášky z Astrofyziky na ČVUT, kde mimo jiné došlo k prolnutí obecné teorie relativity a dobrého vojáka Švejka :


Read more http://hamletvkostce.blogspot.com/2011/07/nase-hra-tak-trochu-prolina-hamleta.html

Twittie @DSentiment

Matthias Gallas regiment

MathisGallasRegiment
Kontaktní informace
DŠS Sentiment du fer, o. s.
IČ: 26 68 10 48
Účet: 25726369/0800
www.sentiment.cz
sídlo sdruženi:
Vojtěch Vančura
Velflíkova 4/1428, 160 75 Praha 6
e-mail: vasil@sentiment.cz
produkce divadla:
Advantage media, a.s.
Opletalova 57, 110 00 Praha 1
e-mail :produkce@sentiment.cz
© 2010 - DŠS Sentiment du fer, o.s.
all rights reserved

created and designed by Josef Vokněr