www.sentiment.cz
SocialTwist Tell-a-Friend

Změny v našem sdružení

Od nového roku používáme novou adresu sídla sdružení: Velflíkova 4/1428, 160 75 Praha 6. Změnilo se i vedení sdružení a to následovně: předseda sdružení - Vojtěch Vančura, místopředseda - Vojta Duřt a hospodář - Josef Vokněr. Změny proběhly spíše po formální stránce a v rámci fungování našeho sdružení se nic podstatného nemění (do budoucna počítáme s některými dalšími úpravami našich stanov, ale jen v rámci zlepšení a zjednodušení fungování našich divadelních aktivit).

Rundtartschiere Gallas regimentu se změny nedotkly vůbec. Velení zůstává nezměněno, jen pro fakturační údaje prosím používejte novou adresu sídla našeho sdružení.

Twittie @DSentiment

Matthias Gallas regiment

MathisGallasRegiment
Kontaktní informace
DŠS Sentiment du fer, o. s.
IČ: 26 68 10 48
Účet: 25726369/0800
www.sentiment.cz
sídlo sdruženi:
Vojtěch Vančura
Velflíkova 4/1428, 160 75 Praha 6
e-mail: vasil@sentiment.cz
produkce divadla:
Advantage media, a.s.
Opletalova 57, 110 00 Praha 1
e-mail :produkce@sentiment.cz
© 2010 - DŠS Sentiment du fer, o.s.
all rights reserved

created and designed by Josef Vokněr