www.sentiment.cz
SocialTwist Tell-a-Friend

Současná podoba naší jednotky

Jednotka císařských gardových rondašírů vznikla na počátku roku 2005. Nejprve ji tvořilo pouze několik málo členů DŠS Sentiment du fer, kteří předtím fungovali v jednotce španělských gardových halapartníků pod vedením Milana “Larse“ Štěpána. K založení jednotky výraznou měrou přispěli i členové SHŠ Valdštejnové, kteří nám pomohli s první verzí uniforem, bubnem a vybavením (materiálním i vědomostním). Prakticky poté přivedli jednotku k životu David Ksandr, Ondřej Jedlička a Jan Hammer, původně jako další strukturu zmiňovaného španělského regimentu. Nakonec se však rondašírká jednotka osamostatnila a nadále působí jako nezávislý celek spolupracující s ostatními jednotkami pikenýrů a mušketýrů, kde doplňuje vojska a regimenty.

Obchodní záštitou jednotky je občanské sdružení DŠS Sentiment du fer, o.s. pod kterou současná jednotka spadá. V jednotce jsou zastoupení členové skupin Sentiment du fer, Vyšehradští, Palaestra a další jednotlivci bez skupinové příslušnosti. Jednotka má své pevné zázemí v Praze. Našimi barvami se stala kombinace černé a žluté což prezentuje barvy císařské. Od roku 2008 jednotka aktivně spolupracuje se sdružením Bohém, které programově zajišťuje veškeré Valdštejnské slavnosti konané v celé České Republice i akce menšího charakteru. Velmi často tedy vystupujeme jako součást vojsk vévody Albrechta z Valdštejna. Naše konkrétní prezentované zařazení je „Rondašíři Gallasova pluku" (Rundtartschiere des Gallas Regiments), které jsme si vybrali, kdy byli rondašíři součástí regimentu Mattiase von Gallase, jedné z postav třicetileté války.

Rondašíři mohou být využiti jako čestná stráž či doprovod významných osob při různých akcích či stylových setkáních, ale také jako bojová složka vojsk při rekonstrukcích bitev z období renesance či baroka. Díky naší divadelní orientaci se snažíme primárně o co nejlepší předvedení bitevních akcí a vytvoření maximálního dojmu pro diváky. Nerekonstruujeme žádnou konkrétní jednotku ani se nezaměřujeme na tzv. „oživenou historii". Po stránce historické věrnosti se nadále postupně rozvíjíme a zdokonalujeme, abychom splňovali dnes již plně pochopitelné narůstající požadavky a pro diváky byli tzv. koukatelní. Naší velkou snahou je, abychom svými výkony bavili diváky, kolegy z branže a tím i sebe.

Twittie @DSentiment

Matthias Gallas regiment

MathisGallasRegiment
Kontaktní informace
DŠS Sentiment du fer, o. s.
IČ: 26 68 10 48
Účet: 25726369/0800
www.sentiment.cz
sídlo sdruženi:
Vojtěch Vančura
Velflíkova 4/1428, 160 75 Praha 6
e-mail: vasil@sentiment.cz
produkce divadla:
Advantage media, a.s.
Opletalova 57, 110 00 Praha 1
e-mail :produkce@sentiment.cz
© 2010 - DŠS Sentiment du fer, o.s.
all rights reserved

created and designed by Josef Vokněr